Toiminnalla pyritään edistämään maahanmuuttajaäitien kotoutumista Suomeen. Vapaaehtoisuuteen perustuvan naisystävätoiminnan kautta vahvistetaan suomenkielentaitoa, madalletaan osallistumiskynnystä ja lisätään kulttuurienvälistä tietoisuutta puolin ja toisin. Jos olet kiinnostunut monikulttuurisesta toiminnasta, tule mukaan! Lisätietoja saat MLL Tampereen osaston toimistosta, puhelin 2130721
5.11. alkaa uusi kerho noin 3-6 vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Kerhossa leikitään ja toimitaan yhdessä. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan kerhoon. Kerhoon otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 8 lasta.
MLL Tampereen osaston, Pyynikin koulun ja As Oy Tampereen Suvantopuiston yhteistyöprojekti "Mediakasvatusta yli sukupolvien" on jälleen käynnissä. Nyt aiheena on roskaaminen, kaupungin viihtyisyys ja turvallisuus. Aihe on ajankohtainen ja mielenkiinnolla odotamme eri ikäisten ihmisten mielipiteitä ja ratkaisuehdotuksia siisteyden lisäämiseksi. Viesti viedään Tampereen kaupungin päättäjille marraskuun lopulla!