Eron ensiapupiste

Eroa pohdittaessa tai sen toteutuessa perhe tarvitsee monenlaista tukea.  MLL Tampereen osaston  Eron ensiapupiste tarjoaa matalalla kynnyksellä niin erilaisia vertaisryhmiä, yksilötason ohjausta, ajantasaista tietoa kuin perhetapaamisiakin.


Ohjaus- ja neuvontatyö

Ohjaus- ja neuvontatyö  auttaa eroa pohtivia ja eronneita vanhempia sekä vanhempien eron kokeneita nuoria sekä eroperheiden läheisiä.

Uusperheneuvonta

Uusperheneuvonta ja -ohjaus auttaa uusperhettä kohtaamaan erilaisia haasteita ja löytämään perheen voimavaratekijöitä.


Vertaisryhmät aikuisille, nuorille ja lapsille
Vertaistoiminta auttaa selkeyttämään omia ajatuksia ja tarjoaa väylän jakaa kokemuksia.


Eron edessä? -illat

Lyhyiden infoluonteisten tilaisuuksien sarja antaa eroperheille ja heidän läheisilleen erilaisia näkökulmia eroaiheisiin.


Perhetapaamiset

Perhetapaamisten tavoitteena on tarjota kodinomainen paikka lapsen ja etävanhemman tapaamisille tilanteissa, joissa sellaista ei muutoin ole saatavilla.


Eropalvelut Pirkanmaalla

Eropalvelut Pirkanmaalla kokoaa yhteen kaikki alueella tarjottavat eropalvelut pdf-muotoon.