Nuoret

MLL Tampereen osasto tarjoaa nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille monipuolisen kattauksen erilaisia koulutuksia, toimintoja ja työpajoja, pääasiallisesti maksuttomasti.


Yksilöllinen keskustelutuki

Tarjoamme 16–29-vuotiaille yksinäisyyttä kokeville nuorille matalan kynnyksen lyhytkestoista keskustelutukea.


Nuorten ryhmät

Nuorille tarkoitetuissa ryhmissä ja teemahetkissä käsitellään yksinäisyyden kokemusta luovin keinoin sekä keskustellen vertaisten kanssa.


Nuorten erovertaisryhmä

Nuorille suunnattu ryhmä vanhempien eron käsittelyyn. Ryhmä järjestetään Teamsissa ja on maksuton.


Yksinäisyys-teemapajat

Tarjoamme teemapajoja 7-luokille sekä toisen asteen ykkösluokille. Teemapajan tarkoituksena on vahvistaa ryhmän yhteisöllisyyttä ja lisätä nuorten ymmärrystä yksinäisyydestä.


Tunne- ja ihmissuhdetaitotyöpajat

Maksuttomat tunne- ja ihmissuhdetaitotyöpajat järjestetään pääosin kouluyhteistyönä eli voit tilata oppitunnin ryhmällesi.


Teemaluennot 

Teemaluennot antavat tukea ja työkaluja nuorten kokeman yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä vanhempien tunnetaitojen pohdintaan.


Tunnepysäkki tapahtumiin

Tunnepysäkki on lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu toimintapiste tunnetaitojen äärellä.  Maksuttoman pysäkin voit tilata erilaisiin tapahtumiin.


Tutor-koulutukset sekä Tukioppilaskoulutukset

Koulutamme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tutor- ja tukioppilaita eri kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutukset ovat maksuttomia tamperelaisille kouluille.