Vanhemmille

MLL Tampereen osasto tarjoaa lapsiperheiden vanhemmille erilaisia palveluita ja toimintoja, joiden avulla voi saada tukea omaan vanhemmuuteensa sekä tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin aikuisiin.


Vertaisryhmät

Turvaverkon vertaisryhmät ovat suljettuja ryhmiä perheille eri teemoilla.


Illat vanhemmille 

Turvaverkon illat tarjoavat vanhemmille erilaisten vanhemmuutta tukevien aiheiden äärellä keskustelua ja toimintaa.


Teemaluennot

Teemaluennot antavat tukea ja työkaluja nuorten kokemaan yksinäisyyteen sekä vanhemman omien tunnetaitojen pohdintaan.