Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Toiminnassa yhdistetään suomea puhuvia vapaaehtoisia naisia sekä maahanmuuttajataustaisia naisia ystäväpareiksi. Äitiys ei ole kriteeri toimintaan osallistumiselle!

Miksi ystävätoimintaa tarvitaan?

Kuvittele, että olisit vieraassa maassa ilman ystäviä ja tukiverkostoja. Miltä se tuntuisi? 

Kokemus on tuttu monelle maahanmuuttajanaiselle. Heikon kielitaidon vuoksi osallistumiskynnys on korkea, ja uuden kotimaan mahdollisuudet saattavat jäädä käyttämättä. Maahanmuuttajaäidit jäävät helposti kotiin hoitamaan lapsia, vaikka saattaisivat kaivata elämäänsä muutakin. 

Suomenkielinen ystävä tukee maahan muuttanutta naista osallisuuteen ja aktiviisuuteen uudessa kotimaassa. Kahdenkeskisen, luottamuksellisen ystävyyssuhteen myötä rohkeus puhua suomea kasvaa ja yhteiskunnallinen osallisuus vahvistuu.


Millaista ystävätoiminta on?

Toiminnan lähtökohta on vapaaehtoisen ystävän ja maahanmuuttajanaisen välinen tasavertaisuus. Kyseessä on vastavuoroinen ystävyys, jonka kautta molemmilla on mahdollisuus oppia uutta ja rikastuttaa elämäänsä.

Ystäväparit pyritään muodostamaan siten, että ystävykset asuvat mahdollisimman lähellä toisiaan, ja heillä on samoja kiinnostuksenkohteita tai samankaltainen elämänvaihe. Ystäväparit tekevät keskenään tavallisia ystävien asioita: he voivat esimerkiksi käydä kävelyllä, ulkoilla lasten kanssa tai laittaa ruokaa yhdessä. Silloin tällöin MLL Tampereen osasto järjestää kaikille ystäväpareille yhteistä tekemistä, esimerkiksi retkiä.


Miten ystävätoiminta etenee?

Toimintaan pääsee mukaan ilmoittautumalla. Voit ottaa yhteyttä koordinaattoriin tai täyttää lomakkeen.

Vapaaehtoiset ystävät saavat perehdytyksen ennen toiminnan alkua. Myöhemmin toimintaan saa myös jatkokoulutusta. 

Ystäväparit muodostetaan mahdolliset yhdistävät tekijät huomioon ottaen. Ystävyys aloitetaan tapaamisella, jossa ystävykset esittäytyvät ja saavat yhteisen opastuksen toimintaan. Tämän jälkeen he sopivat keskenään, milloin ja millaisissa merkeissä tapailevat.

Toimintaan kuuluu seuranta-aika, jonka aikana koordinaattorit tukevat ystäväpareja ja kyselevät heidän kuulumisiaan. 


Lisätiedot ja yhteydenotot

Valokuva: Vehreä puistomaisema, jossa etualalla on suurten puiden katveessa piknik meneillään. Vilttien äärellä on useita lastenvaunuja ja maassa istuu useita ihmisiä ja lapsia.