Yhteinen turvaverkko -kehittämishanke

Huhtikuun 2023 puolivälissä MLL Tampereen osastolla käynnistyi STEA:n rahoittama Yhteinen Turvaverkko -kehittämishanke. Kolmivuotisessa hankkeessa tarjotaan tukea lapsiperheille, joilla on ohuet arjen turvaverkot tai niitä ei ole lainkaan.  

Tavoitteena on, että perheiden vanhempien vanhemmuus vahvistuu toiminnan myötä ja vanhemmat voivat löytää omia tapojaan toimia vanhempina. Toiminnalla pyritään lisäämään siihen eri rooleissa osallistuvien sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllisyyden tunnetta. Turvaverkon toiminta vahvistaa perheiden arjen turvaverkkoja. Hankkeen toiminta pohjaa ajatukseen, että turvaverkon ei tarvitse aina koostua sukulaisista vaan sen tilalla voi olla myös vapaaehtoisia tai toinen tukiverkkoa vailla oleva perhe. 

Turvaverkko toteuttaa osallistujille monenlaista toimintaa. 

Iltaperhekahvilat 

Vertaisryhmät

Tapahtumat ja Turvaverkon illat 

Vapaaehtoistoiminta


Toiminnasta saa lisätietoa olemalla yhteydessä suoraan Yhteinen turvaverkko -hankkeen koordinaattoreihin