Tavoitteemme ja arvomme

Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta

MLL on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. 

Tehtävämme on edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi. Tuemme lapsiperheitä tarjoamalla vertaistukea ja osallistumismahdollisuuksia erilaisissa elämäntilanteissa. 

Kehitämme ja vahvistamme lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. Tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ajanmukaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemasta ja tarpeista. 

Näitä tavoitteita toteuttaaksemme toimimme yhdessä lukuisten eri tahojen kanssa.

MLL:n tavoite on lapsiystävällinen yhteiskunta.

MLL Tampereen osaston visio on olla