Tavoitteemme ja arvomme

Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta

MLL on avoin ja vaikuttava valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. 

Edistämme lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi. Teemme työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen tarjoamalla vertaistukea ja osallistumismahdollisuuksia erilaisissa elämäntilanteissa. 

Kehitämme ja vahvistamme lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. Tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ajanmukaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemasta ja tarpeista. 

Toimimme yhdessä lukuisten eri tahojen kanssa.

MLL:n tavoite on lapsiystävällinen yhteiskunta.

MLL Tampereen osaston visio on olla

MLL:n arvot

MLL Tampereen osasto korostaa toiminnassaan näitä arvoja ja sitä, että toimimme ihmisläheisesti, osallisuutta edistämällä sekä iloa tuottamalla ja tuntemalla!