Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hanke

Jokaiselle nuorelle kuuluu oikeus kokea kuuluvansa joukkoon ja tuntea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään.


Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hankkeen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja vahvistaa heidän yhteisöllisyyttään ja yhteistoimijuustaitojaan.

Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat ennaltaehkäisevässä työssä kaikki Pirkanmaan noin 13 – 18 -vuotiaat nuoret ja toisena yksinäisyyttä tällä hetkellä elämässään kokevat nuoret.


Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan nuorten ryhmille yksinäisyysteemaisia ja yhteistoimijuustaitoja vahvistavia työpajoja sekä kartoitetaan nuorten ajatuksia ja tarpeita yksinäisyyden ennaltaehkäisystä ja puuttumisesta pop up -toiminnan kautta.  Työpajoja pidetään nuorten vapaa-ajan toiminnan parissa, kuten esimerkiksi nuorisotiloilla sekä myös oppilaitosyhteistyönä. 

Yksinäisyysteemaisilla työpajoilla ymmärrys yksinäisyydestä vahvistuu. Pajoissa käsitellään mm. miltä yksinäisyys tuntuu, mitkä ovat yksinäisyyden seurauksia, miten yksinäisyyttä jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä ja miten yksinäisyyteen voi puuttua.
Yhteistoimijuustaito-työpajojen avulla vahvistetaan mm. kaverisuhteissa tarvittavia taitoja, itsen ja toisen ymmärtämistä sekä tunnetaitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista.

Työpajojen lisäksi hankkeessa on kohdennettu toimintaa suoraan yksinäisyyttä kokeville nuorille. Hanke tarjoaa nuorille yksilöllistä keskustelutukea ja vertaisryhmätoimintaa. Jos kaipaat tukea yksinäisyyden kokemusten, ajatusten tai tunteiden käsittelyyn, niin otathan yhteyttä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana ja toiminta alkaa heti tammikuussa. Hankkeen rahoittajana toimii Aluehallintovirasto.
Lisätietoa nuorten yksinäisyydestä.

Ota yhteyttä:

Elina Plihtari
Nuorisotyön koordinaattori
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hanke
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi