Verkostoyhteistyö

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto toteuttaa Tampereella järjestömme ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Keskeinen osa työstämme on vaikuttaminen ja tiedon lisääminen:

  • aikuisille, vanhemmille
  • ammattilaisille
  • nuorille

Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elämäntapoja, vähentää päihdehaittoja ja lisää päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Sen tulisi olla keskustelevaa, osallistavaa ja omaan ajatteluun kannustavaa.

MLL Tampereen osasto on mukana verkostoissa

 

Toimimme ja toteutamme erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja tempauksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Savuton verkosto

tuottaa tietoa tupakointiin liittyvistä haitoista ja edistää matkaa kohti Savutonta Tamperetta.

Vuoden 2016 tavoitteena tuottaa materiaalia Tampereen kaupungin Itepisteisiin

Ehkäpä verkosto

on mukana toteuttamassa ehkäisevän työn päiviä Tampereella lokakuussa 2016.

MLL Tampereen osaston vastuulla on mm. yksi koulutuspäivien työpajoista

Muuta

 

Lapsen tähden verkoston ja savuttoman verkoston yhteistyönö kerättiin varoja, joilla kustanneettiin kaikkiin kaupungin neuvoloihin ns. sikiönuket,terveydenhoitajien työvälineiksi.


 

 

 

Näyttelijä Jaakko Loukkolan kuva.
Kuvassa näyttelijä Jaakko Loukkola.

NOPPA-monologi

NOPPA on IdeaTeatterin keväällä 2009 valmistunut yhden näyttelijän näytelmä, joka on tarkoitettu avuksi peruskoulun 6.-9.-luokkalaisten päihdekasvatukseen. Käsikirjoituksen noin 20 minuutin näytelmään on tehnyt Jenni Helenius. Jenni on toiminut myös MLL:ssa ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnittelijana. 

Etelä-Hervannan yläkoulu 26.11.2012, vanhempainilta klo 18 - 19.30

Pohjois-Hervannan yläkoulu 27.11.2012, vanhempainilta klo 18 - 19.30

Jokaiseen näytökseen kuuluu purkutehtäviä, jotka käsitellään oppilaiden kanssa luokissa oman opettajan johdolla näytöksen jälkeen. Vanhempainilloissa purkutehtävien pariin vanhemmat johdattelee MLL Tampereen osaston työntekijä. Näytöksen näkevät yläkoululaiset ja heidän vanhempansa.

 

Ideateatteri kuvaa näytelmää seuraavasti:
”Alkoholin hallussapito on Suomessa laitonta alle 18-vuotiaille. Miksi? Onko ikärajasta heitetty noppaa, vai onko siihen hyviä syitä? Mitä on hauskanpitäminen? Miten muiden seura ja esimerkki vaikuttavat? Noppa-monologissa tuodaan esiin alkoholinkäyttöön liittyviä ikärajoja, terveydellisiä vaikutuksia ja onnettomuusriskejä. Esitys pohtii, onko elämä peliä, vai olisiko asioita sittenkin parasta ratkaista omaa järkeä käyttämällä?”

Näetkö punaista? -monologi

IdeaTeatterin tarinassa on kouluarjessa tapahtuvia ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Laivapuiston perhetalossa kutsuvieraille 30.11 klo 14

 

 

 

Menneitä tapahtumia:


Keväällä 2012 toteutimme yhteistyössä Lapsen aika verkoston kanssa koulutuksen "Huolesta puheeksi ja toimeksi - miten tukea lasta perheessä, jossa on päihdeongelma."

Syksyllä 2011 jatkamme Noppa -näytöksiä ja näytökseen liittyvien vanhempainiltojen järjestämistä kouluilla.

Lisäksi järjestämme Alkoholi, jokaisen oma asia -vanhempainiltoja.

  • Aleksanterin koulun 6. lk vanhemmat 13.9. Laivapuiston perhetalossa
  • Pyynikin koulu 27.9.
  • Kaarilan koulu NOPPA näytös oppilaille ja vanhemmille vanhempainillassa 25.10.
  • Takahuhdin koulu vanhempainilta 29.11.
  • Kissanmaan ja Ilmarin päiväkotien eskarilaisten vanhempainilta kiusaamisesta ja sen ehkäisystä 20.9

Välitä nuoresta - älä välitä alkoholia kampanja aikuisille

Välitä nuoresta -kampanjan kohderyhmänä ovat kaikki täysi-ikäiset. Viestiä kohdennetaan erityisesti nuorten vanhemmille ja lähivuosina 18 vuotta täyttäneille nuorille. Kampanjan tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, että alkoholia alaikäiselle välittävä aikuinen toimii lainvastaisesti ja samalla altistaa nuoren vakavien terveyshaittojen lisäksi mm. tapaturmille ja väkivaltatilanteille.