Verkostoyhteistyö

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto toteuttaa Tampereella järjestömme ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Keskeinen osa työstämme on vaikuttaminen ja tiedon lisääminen:

  • aikuisille, vanhemmille
  • ammattilaisille
  • nuorille

Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elämäntapoja, vähentää päihdehaittoja ja lisää päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Sen tulisi olla keskustelevaa, osallistavaa ja omaan ajatteluun kannustavaa.

 

MLL Tampereen osasto on mukana verkostoissa

Toimimme ja toteutamme erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja tempauksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

 

Savuton verkosto

tuottaa tietoa tupakointiin liittyvistä haitoista ja edistää matkaa kohti Savutonta Tamperetta.

Vuoden 2016 tavoitteena tuottaa materiaalia Tampereen kaupungin Itepisteisiin

 

Ehkäpä verkosto

on mukana toteuttamassa ehkäisevän työn päiviä Tampereella lokakuussa 2016.

MLL Tampereen osaston vastuulla on mm. yksi koulutuspäivien työpajoista

 

Muuta

Lapsen tähden verkoston ja savuttoman verkoston yhteistyönä kerättiin varoja, joilla kustannettiin kaikkiin kaupungin neuvoloihin ns. sikiönuket terveydenhoitajien työvälineiksi.