Tutor- ja tukioppilastoiminta

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto on kouluttanut lukioiden tutoreita Tampereella vuodesta 1994 alkaen.

 

Tänä vuonna juhlimme tutorkoulutusten 25 vuotista taivalta.

Tutor on opiskelija, joka vapaaehtoisesti auttaa ja tukee ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita. Tutortoiminta on vertaistukea, jolla edistetään opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia.

Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitoksen toimintaan. Lisäksi tutorit tuovat esille opiskelijanäkökulmaa.

Toiminnalla vaikutetaan oppilaitoksen positiiviseen ja turvalliseen ilmapiiriin.

Koulutamme vuosittain noin 100 uutta tutoria.

Tutorkoulutukset käynnistettiin, kun Tampereella siirryttiin luokattomaan lukioon. Ensimmäinen tutorkurssi järjestettiin Sammon lukiossa ja sen jälkeen heti useimmat lukiot lähtivät mukaan.

Käynnistimme tutorkoulutukset myös Tampereen tekillisellä opistolla ja ammattikorkeakoulukokeilun alkaessa olimme siirtämässä toimintaa Tampereen ammattikorkeakouluun.

Lukiolaisten tutorkoulutus 

 

Tutortoiminta on vertaistukea jossa edistetään lukio-opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia.Tutorit toimivat lukioissa yksittäisen opiskelijan, opiskeluryhmien ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi!

Tutoreiden tärkeä rooli oppilaitoksissa mahdollistuu koulun myönteisellä suhtautumisella ja tuella sekä laadukkaalla tutorkoulutuksella.

Koulutusta kehitetään tutoreilta ja kouluilta saadun palautteen pohjalta.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • Tutortoiminnan mahdollisuudet
  • Tutorin tehtävät, roolit ja motiivit
  • Ryhmän innostaminen ja ryhmähengen kohottaminen
  • Sosiaaliset taidot ja tunnetaidot
  • Ristiriitojen ja ongelmatilanteiden käsittely

Tutorkoulutus on kestoltaan 10 tuntia.

Tutorkoulutusta Tampereella jo 25 vuotta!

MLL Tampereen osasto on järjestänyt tutorkoulutuksia jo kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.

Seuraavat tutorkoulutukset käynnistyvät taas keväällä 2020!

 

Lisätiedustelut tutorkoulutuksista:

Outi Ritari-Alho, outi.ritari(at)mll-tre.fi, 050 555 3302

 

Tukioppilastoiminta

Peruskoulun tukioppilaskoulutus

 

MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes 90 % Suomen yläkouluista ja vuosittain noin 14 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.

Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7.-luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä.

Tampereella on käytäntönä, että peruskoulun tukioppilaat peruskurssin lisäksi osallistuvat kolmelle eri opintokäynnille. Yksi opintokäynneistä on suoritettu MLL Tampereen osastolla, Laivapuiston perhetalossa.

Peruskurssilaisten opintokäynti Laivapuiston perhetalossa on sisältänyt toiminnan esittelyn ja tukioppilastoiminnan historian lisäksi oppitunnin eri aiheista.Oppitunnit ovat toiminnallisia.

 

Kevään 2019 tutorkoulutusten palautetta:

"Sai hyvin ajatuksia siitä, mihin kiinnittää huomioita tutoroinnissa." 

"Monipuoliset tehtävät, joissa tuli kuultua monta erilaista mielipidettä​." 

"Hyvää oli...

            "kurssikokonaisuus"

            "käytiin asioita laajasti läpi"

            "yhteiset keskustelut"

            "uudet ajatukset ja ideat, kouluttaja,

             rento ilmapiiri, kaikkien mielipiteiden

             kuuntelu ja hyväksyminen"