Tutor- ja tukioppilaskoulutukset

Lähdimme mukaan tukioppilastoimintaan, koska tykkäämme touhuta ja järjestää kaikkea sekä auttaa ihmisiä. Tukaritoiminta rentouttaa luokkien ja koulun ilmapiiriä, jotta jokainen voi olla oma itsensä. Tukaritoiminta luo kouluun yhteishenkeä. Sitä tarvitaan, jotta jokainen tuntisi koulussa itsensä onnelliseksi.

Venla ja Sara, tukioppilaat

Tukioppilaat ja tutorit ovat opiskelijoita, jotka vapaaehtoisesti opastavat nuorempia opiskelijoita ja auttavat heitä tutustumaan toisiinsa. Heidän tehtävänsä on edistää positiivista ja turvallista ilmapiiriä koulussa. Toiminnan tavoitteena on mm. toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa, yhteishengen vahvistaminen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ennaltaehkäisy.

Tamperelaisille kouluille koulutukset ovat maksuttomia. Järjestämme myös maksullisia tutorkoulutuksia Pirkanmaan alueen kouluille. 

Kysy lisää, niin räätälöidään koulullenne sopiva koulutus!

Tukioppilaskoulutus

Tampereella tukioppilaskoulutuksia toteutetaan verkostoyhteistyönä yläkoulujen, Nuorisopalveluiden, MLL Tampereen osaston, SPR Nuorten turvatalon sekä Tampereen kaupungin ehkäisevän päihdetyön järjestämänä. Yhteistyössä on mukana Tampereen kaupungin perusopetus. Tavoitteena on tarjota kaikille Tampereen yläkouluille yhteneväinen tukioppilaskoulutus. Koulutuksia koordinoi MLL Tampereen osasto.

Koulutus käynnistyy koulun tukioppilasohjaajan aloitustapaamisella, jossa käydään läpi tukioppilastoiminnan periaatteita, tavoitteita, toiminnan merkitystä sekä aloitellaan ryhmäytystä.

Ensimmäisestä 4 tunnin koulutuspäivästä vastaa Nuorisopalvelut sekä MLL Tampereen osasto. Teemoina on mm. ryhmän toiminta, osallisuuden vahvistaminen, ryhmäyttämisharjoitukset, yksinäisyys ja kiusaaminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. 

Toisesta 4 tunnin koulutuspäivästä vastaa SPR Nuorten turvatalo sekä Tampereen kaupungin ehkäisevä päihdetyö. Teemoina on mm. henkinen tuki, kuuntelutaidot, ehkäisevä päihdetyö sekä päihdekasvatus.

Toiminnalliset koulutukset toteutetaan Nuorisopalveluiden alueellisilla nuorisotiloilla sekä SPR Nuorten turvatalon tiloissa. Koulutuksiin osallistuu tukioppilaita 1-2 koulusta kerrallaan.

Tutorkoulutus

MLL Tampereen osasto on kouluttanut lukioiden tutoreita jo vuodesta 1994. Tutorkoulutusten keskiössä ovat tunne-, vuorovaikutus- sekä ihmissuhdetaidot. Tutorkoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

  • tutortoiminnan tavoitteet
  • tutorin tehtävät, roolit ja motivaatio
  • yksinäisyys ja yksinäisyyteen puuttuminen
  • ryhmäyttäminen ja yhteishenkeä vahvistavat harjoitukset
  • sosiaaliset taidot ja tunnetaidot
  • ristiriitojen sekä ongelmatilanteiden käsittely ja niissä nousevat tunteet

Kouluttamme vuosittain yli 100 uutta tutoria. Tarpeiden mukaan olemme toteuttaneet lähi- ja etäkoulutuksia. Kehitämme koulutustamme jatkuvasti tutoreilta ja tutorvastaavilta saamamme palautteen pohjalta.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ota yhteyttä koulutuksiin liittyen

Elina Plihtari
Nuorisotyön koordinaattori
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi