Tunnetaitoharjoituksia

Tunnetaidoilla tarkoitetaan tunteiden ymmärtämistä ja taitoa toimia niiden kanssa rakentavasti. Tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja hyvien vuorovaikutussuhteiden perusta.
Tunnetaitoja voi aina harjoitella ja vahvistaa! 

1) Tunteiden tunnistaminen
Kehon tuntemukset kertovat mikä tunne on kyseessä. Tietoisen läsnäolon avulla tunteita voi tarkastella hyväksyvästi avoimin mielin, antamalla niiden tulla ja mennä. Kuuntele tunteiden tuomia tärkeitä viestejä!

Harjoitus: Ota mukava asento. Hengitä rauhassa ja tunnustele, miltä kehossasi tuntuu? Jännittymistä? Ahtautta? Pehmeyttä? Keveyttä? Minkä kokoinen, muotoinen ja värinen tämä aistimus olisi? Yritä nyt nimetä, mikä tunne tämä voisi olla. Mitä se haluaisi sinulle kertoa? 
Jo tunteen nimeäminen itselleen rauhoittaa omaa oloa!

2) Tunteiden sietäminen on vaikein taito. Kaikenlaiset tunteet kuuluvat elämään, mutta vaati tahdonvoimaa sietää sen sijaan, että reagoi heti, erityisesti voimakkaiden tunteiden kohdalla.

Harjoitus: Ensi kerralla, kun meinaat jostakin syystä hermostua, voit kokeilla tarkkailla tunnetta nopean reagoinnin sijaan. Voit hengitellä rauhassa muutaman kerran, poistua hetkeksi tilanteesta tai esimerkiksi laskea kymmeneen. Tämän pienen pysähtymisen kautta saat itsellesi mahdollisuuden toimia tietoisesti ja rakentavasti.

3) Tunteiden säätely on kykyä ilmaista tunteita sopivan kokoisina ilman hallitsemattomia tunteenpurkauksia. Esimerkiksi vihan tunnetta voi vaimentaa tai iloa vahvistaa. Voimme säädellä tunteitamme esimerkiksi hengityksen, ajatusten ja mielikuvien avulla. 

Harjoitus: Voimme aina valita ajatuksemme, joten valitse jossakin hankalassa tilanteessa myönteiset ajatukset kielteisten sijaan. Ajatuksemme vaikuttavat tunteen kestoon ja voimakkuuteen.  Valitse tilanteeseen sopivat myönteiset lauseet ja sano ne itsellesi ääneen peiliin katsoessasi. Esimerkiksi: ”selviän tästä”, ”osaan ja pystyn tähän”, ”olen riittävän hyvä”.

4) Tunteiden ilmaisu. Mahdollisen tunnekuohun laannuttua tunnetta kannattaa aina sanoittaa. Sanoittamalla kerromme itsestämme käyttöohjeet toisille ja tulemme helpommin ymmärretyiksi, sillä kukaan ei ole ajatusten lukija. 

Harjoitus: Sanoita läheisellesi mitä tunnet, mitä koet ja mitä tarvitset. Miksi jokin ilahduttaa tai huolettaa. Voit käyttää apuna seuraavia lauseenaloituksia: Olen tosi iloinen, koska… Minut tekee surulliseksi… Olen ärtynyt, koska… ja kaipaisin…

5) Tunteiden käsittely ja purkaminen. Purkamisella tarkoitetaan erityisesti voimakkaiden tunteiden purkamista ulos kehosta ja mielestä, jolloin ne ei vie enää energiaamme.  Piilotetut tai käsittelemättömät tunteet voivat jäädä kehoomme muuttuen pidempiaikaisiksi olotiloiksi sekä aiheuttaen monenlaisia kehon ja mielen oireita. Puhumisen lisäksi tunteita voi käsitellä mm. liikkumalla, piirtämällä, kirjoittamalla, tanssimalla jne. 

Harjoitus: Virittäydy tunteeseen esimerkiksi kuuntelemalla tunteeseen sopivaa musiikkia. Virittäytymisen jälkeen voit kokeilla maalata tunnetta paperille. Valitse tunteeseen sopiva väri sekä muoto ja seuraa mihin pensseli alkaa viedä. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa maalata. Maalauksen jälkeen voit kirjoittaa tunteesta vielä ”olisipa mukavaa”-tarinan, mikä ohjaa ajatuksia hyvään ja tulevaan.

Lähde: 
Jääskinen, A-M. & Pelliccioni, S. 2017, Mitä sä rageet. Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen.