Tunne- ja ihmissuhdetaitokoulutukset

Järjestämme nuorille maksuttomia tunne- ja ihmissuhdetaitotyöpajoja, joiden parissa työntekijämme kohtaa vuosittain noin 1500 nuorta. Pääasiassa toteutamme toiminnallisia oppitunteja kouluyhteistyönä alakoulun ylimmille luokille, yläkouluille sekä toisen asteen opiskelijoille. Järjestämme työpajoja myös erilaisille nuorisotyötä tekevien tahojen nuorten ryhmille. 

Lisäksi koulutamme lapsia ja nuoria kohtaavia ammattilaisia tunnetaitojen vahvistamiseen liittyen toiminnallisin menetelmin. 

Kysy tunneteemaisista koulutuksista lisää, niin räätälöidään tarpeisiinne sopiva koulutus.

Työpajat koululuokille ja muille nuorisoryhmille

Tuntuuko? -tunti

  • Toiminnallisia tunnetaitoharjoituksia
  • Tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta, tunteiden tunnistamista ja nimeämistä, oppia miten kaikki tunteet ovat tärkeitä ja miten jokainen voi tuntea eri tavoin samassa tilanteessa
  • Kesto 1 tai 2 oppituntia
  • Kohderyhmänä alakoulun ylimmät luokat sekä toinen aste

Ihmissuhteiden palapeli -tunti

  • Toiminnallinen tunti liittyen mm. kaveri- ja empatiataitoihin
  • Tavoitteena vahvistaa toimivan ihmissuhteen eri osa-alueita, kuten itsetuntemusta, itsestä kertomista sekä empatiataitoa.
  • Alakoulun puolella keskitytään kaveritaitoihin sekä kiusaamisteemaan. Toisella asteella teemoina mm. ulkopuolisuus, rakentava riitely, kuuntelutaito sekä tunteiden ja tarpeiden sanoittaminen.
  • Kesto 1 tai 2 oppituntia
  • Kohderyhmänä alakoulun ylimmät luokat sekä toinen aste

"Tunneilla oppilaat harjoittelivat esim. empatiakykyä ja toisen asemaan asettumista. Eri teemat selkeästi puhuttelivat nuoria ja vaikuttivat suoraan nuorten toimintaan jatkossa." (Opettaja)

"Tunti oli hyvä muistutus omien tunteiden käsittelystä ja siitä, että eri tuntemukset on ok ja niistä on hyvä puhua. Mukava tunti!" (Opiskelija)


Pyydettäessä suunnittelemme nuorten kanssa juuri heidän näköisensä työpajan tai teemapäivän tunne- ja ihmissuhdetaidoista!

Lisätiedot ja koulutusvaraukset

Elina Plihtari
Nuorisotyön koordinaattori
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi