Tutorkoulutus

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tutorit ovat opiskelijoita, joka vapaaehtoisesti opastavat ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita ja auttavat heitä tutustumaan toisiinsa. Heidän tehtävänsä on edistää positiivista ja turvallista ilmapiiriä lukiossa, ja he pystyvät vaikuttamaan koulun asioihin opiskelijoiden näkökulmasta. Tutorit toimivat yksittäisen opiskelijan, opiskeluryhmien ja koko kouluyhteisön hyväksi.

Tutorkoulutus

MLL Tampereen osasto painottaa taitavien tutoreiden tärkeyttä oppilaitoksissa. Tutorkoulutusten keskiössä ovat tunne-, vuorovaikutus- sekä ihmissuhdetaidot. Kyseisiä teemoja tarkastellaan niin yksittäsen tutorin sekä opiskelijan, ryhmän kuin koko kouluyhteisönkin näkökulmasta. 

Kouluttamme vuosittain noin 100 uutta tutoria. Kehitämme koulutustamme koko ajan paremmaksi tutoreilta saamamme palautteen pohjalta.

Tutorkoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

  • tutoroinnin mahdollisuudet
  • tutorin tehtävät, roolit ja motiivaatio
  • ryhmäilmiöt, innostaminen ja ryhmähengen kohottaminen
  • sosiaaliset taidot ja tunnetaidot
  • ristiriitojen sekä ongelmatilanteiden käsittely ja niissä nousevat tunteet

Koulutus on kestoltaan 10 tuntia.

Tutorkoulutus

Elina Plihtari
Nuorisotyön koordinaattori
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi