Tutorkoulutus

Tutorit ovat opiskelijoita, joka vapaaehtoisesti opastavat ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita ja auttavat heitä tutustumaan toisiinsa. Heidän tehtävänsä on edistää positiivista ja turvallista ilmapiiriä lukiossa, ja he pystyvät vaikuttamaan koulun asioihin opiskelijoiden näkökulmasta. Tutorit toimivat yksittäisen opiskelijan, opiskeluryhmien ja koko kouluyhteisön hyväksi.

Tutorkoulutus

MLL Tampereen osasto painottaa taitavien tutoreiden tärkeyttä oppilaitoksissa. Kouluttammekin vuosittain noin 100 uutta tutoria. Kehitämme koulutustamme koko ajan paremmaksi tutoreilta saamamme palautteen pohjalta.

Tutorkoulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • tutortoiminnan mahdollisuudet
  • tutorin tehtävät, roolit ja motiivit
  • ryhmän innostaminen ja ryhmähengen kohottaminen
  • sosiaaliset taidot ja tunnetaidot
  • ristiriitojen ja ongelmatilanteiden käsittely

Koulutus on kestoltaan 10 tuntia.

Tutorkoulutus

Outi Ritari-Alho
Nuorisotyön koordinaattori
050 555 3302
outi.ritari(at)mll-tre.fi