Opiskelu ja työharjoittelu

MLL Tampereen osastolla on vuosittain useita opiskelijoita suorittamassa käytännön harjoittelua tai tekemässä erilaisia opinnäytetöitä. Toimintamme painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.

Meillä voi suorittaa opintoihin kuuluvan käytännön harjoittelun osaamisen ja opintovaiheen mukaisesti. Toimintamme on monipuolista, joten meillä on mahdollisuus tutustua lasten, nuorten ja perheiden arkeen monesta eri näkökulmasta.

Harjoittelusta tai opinnäytetöistä kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, koska samanaikaisesti harjoittelijoita voi olla vain rajattu määrä.

Korkeakoulut ja oppilaitokset
Korkeakoulut ja oppilaitokset voivat tehdä opiskelijoiden harjoitteluun liittyvän sopimuksen MLL Tampereen osaston kanssa. Korkeakouluopiskelijat voivat suorittaa harjoittelun joko käytännön toimintaan osallistumalla tai laatimalla opinnäytetyön, jonka aihe sovitaan kunkin opiskelijan kanssa erikseen. 

Perusopetus
Teemme yhteistyötä perusopetuksen kanssa ja meillä voi suorittaa myös TET -harjoittelun.

TE-palveluiden työkokeilu
Työkokeilu on mahdollista eri pituisina jaksoina. Emme kuitenkaan suosittele kovin lyhyttä jaksoa.

Opinto- ja tutustumiskäynnit ryhmille
Järjestämme säännöllisesti toimintamme esittelytilaisuuksia ryhmille Laivapuiston perhetalossa. Esittelyitä järjestetään sopimuksen mukaisesti.  Koska meillä on säännöllistä toimintaa kaikkina arkipäivinä, otamme ryhmävierailuja vastaan kuitenkin vain iltapäivisin.

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä sopiva harjoittelukokonaisuus!