Opiskelu ja työharjoittelu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry tarjoaa eri oppilaitosten opiskelijoille käytännön harjoittelumahdollisuuksia toimintamme parissa.

MLL Tampereen osastolla opiskelijat voivat osallistua toiminnan toteutukseen, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen kukin sen mukaan, missä vaiheessa opinnot ovat ja millä tasolla opiskelijan osaaminen on.

Tampereen osastolla suorittaa käytännön harjoittelujaksoaan vuosittain noin 30 opiskelijaa aina TET -harjoittelijoista korkeakouluopiskelijoihin.

Useimmiten opiskelijat osallistuvat harjoittelunsa puitteissa lapsi- ja perhetyöhön. Monet korkeakouluopiskelijat ovat myös osallistuneet vertaisryhmän suunnitteluun ohjaamiseen. 

Lukuisa joukko opiskelijoita on myös vuosittain mukana erilaisten tapahtumien toteutuksessa.

Lisäksi MLL Tampereen osastolla voi suorittaa työelämäharjoittelua työmarkkinatuella. 

Eri oppilaitosten opiskelijaryhmät käyvät MLL Tampereen osaston toimitiloissa Laivapuiston perhetalossa tutustumis- ja opintokäynneillä.Tutustumiskäyntien sisältö koostuu paitsi tutustumisesta MLL Tampereen osasto ry:n toimintaan, myös laajemman katsauksen järjestötyöhön MLL:n näkökulmasta.