Opi lisää tunnetaidoista

Nuoruuteen, kuten aikuisuuteenkin, kuuluu monenlaisia tunteita. Päivän aikana voi tuntea iloa ja toivoa herättäviä tunteita, kuten ihastumista tai innostusta, mutta myös hankalilta tuntuvia tunteita, kuten surua, vihaa, häpeää tai pelkoa. 
Erilaisten tunteiden hyväksyminen osaksi omaa elämää sekä tunteiden tunnistaminen on omaa hyvinvointia ja itsetuntoa vahvistavaa. 

Jokainen meistä on saanut mallin omassa kasvuympäristössään, miten esimerkiksi tunteita voi ilmaista, miten tunteita on sanoitettu ja miten voi säädellä voimakkaita tunteita. Siten osalle tunnetaidot ovat tutumpia ja osalle oudompia. Onneksi tunnetaitoja voi harjoitella ja vahvistaa läpi koko elämän.