Nuorten tunne- ja ihmissuhdetaitokoulutukset

Eron ensiapupisteen nuorisotyö 

 

MLL Tampereen osaston Eron ensiapupisteen nuorisotyössä painottuu ennaltaehkäisevä näkökulma; taito rakentaa ihmissuhteita ja toimia niissä. Lisäksi tavoitteenamme on kuulla nuoria ja keskustella heidän kanssaan ihmissuhteisiin liittyvistä aiheista sekä nostaa yhä vahvemmin esiin nuorten ääntä.

Vuonna 2015 aloitettiin nuorten tunne- ja ihmissuhdetaitokoulutukset. Eron ensiapupisteen työntekijät kohtaavat vuosittain yli 1000 nuorta tunne- ja ihmissuhdetaitojen parissa. Koulutuksia on järjestetty Tampereen ja lähikuntien alakoulujen ylimmillä luokilla, yläkouluissa, toisella asteella sekä muiden järjestöjen nuorisoryhmille.

Tunnetaitoja ja ihmissuhdetaitoja käsitellään myös MLL Tampereen osaston toteuttamissa tutorkoulutuksissa.

Nuoret ovat aktiivisesti mukana koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä. Saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta tunne- ja ihmissuhdetaitokoulutuksia kehitetään jatkuvasti yhä paremmin nuorten toiveita ja tarpeita vastaaviksi.

 

"Mä opin, että tunteet on tosi suuri asia meidän maailmassa."

"Oli kiva, kun sai kuulla kaverien ajatuksia."

 

Koulutukset syksyllä 2019

 

Tilattavat koulutukset:

1. Tuntuuko? -tunti

  • Toiminnallisia tunnetaitoharjoitteita luokkatilassa
  • Kesto: 1 tai 2 oppituntia
  • kohderyhmä: alakoulun ylimmät luokat, toinen aste

 

2. Ihmissuhteiden palapeli

  • Toiminnallinen tunti, jossa käydään läpi toimivan ihmissuhteen eri osa-alueita
  • Kesto: 2 oppituntia
  • Kohderyhmä: alakoulun ylimmät luokat, toinen aste

 

Koulutuksia on tarjolla rajoitettu määrä. Tavoitteena on, että mahdollisuuksien mukaan yksi luokka saisi molemmat koulutuspaketit. Toteutamme kouluvierailuja noin 2 päivänä viikossa. Koulutukset ovat maksuttomia.

Tulemme mielellämme suunnittelemaan myös yhdessä nuortenne kanssa juuri heidän näköisen työpajan tai teemapäivän tunne- ja ihmissuhdeteeman ympärille.

Toteutamme myös maksuttomia vanhempainiltoja kouluilla tunne- ja ihmissuhdetaitoteemoista!

Koordinaattorimme käy myös kouluttamassa lapsia ja nuoria kohtaavia ammattilaisia tunnetaitojen vahvistamisesta toiminnallisin menetelmin. 

 

Lisätiedot ja koulutusvaraukset:

Nuorisotyön koordinaattori Outi Ritari-Alho, 050 555 3302, outi.ritari@mll-tre.fi