Nuorisotyömme suuntaviivat

MLL:n Tampereen osasto tarjoaa nuorille toimintaa, tukea ja koulutusta. Teemme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Meille on tärkeää, että nuoret voivat itse osallistua heille suunnatun toiminnan tai palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään jatkuvasti yhä paremmin nuorten toiveita ja tarpeita vastaaviksi. Tavoitteenamme on kuulla nuoria ja keskustella heidän kanssaan sekä nostaa yhä vahvemmin esiin nuorten omaa ääntä.

 

Miksi teemme nuorisotyötä?

Voit lukea aiheesta lisää klikkaamalla laatikkoa.


 

Miksi et tukisi työtämme?

Tulevaisuus velvoittaa, mutta tämä päivä ratkaisee. Jos haluat tukea taloudellisesti tätä nuorten kanssa tehtävää työtä, voit tehdä lahjoituksen MLL Tampereen osaston nettisivujen kautta kohdassa TUE TOIMINTAAMME. Tuki käytetään nuorten kanssa tehtävään toimintaan ja tapahtumiin, sekä toiminnan edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen.