Nuoret

MLL Tampereen osaston ennaltaehkäisevän nuorisotyön taustalla on ajatus siitä, että vahvistamalla lasten ja nuorten tunnetaitoja, voidaan ennaltaehkäistä ihmissuhdeongelmia ja vaikuttaa nuorten tulevaisuuden ihmissuhteisiin.

Lasten ja nuorten yksinäisyys sekä nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Näiden ongelmien ennaltaehkäisyssä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisella on suuri merkitys. Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistavat ja lisäävät kaverisuhteita, auttavat selviytymään vastoinkäymisistä paremmin. Lisäksi ne vahvistavat ymmärrystä itseä ja toisia kohtaa, itsesäätelyä sekä itsetuntemusta.

Teemme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja muiden nuorisotyön tahojen kanssa. Pidämme lisäksi erilaisia koulutuksia tunne- ja ihmissuhdetaitoihin liittyen nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille. Toimintaa toteutetaan pääasiassa Tampereella, mutta myös lähikunnissa.

Yhteystiedot

Elina Plihtari
Nuorisotyön koordinaattori
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi