Nuoret

MLL Tampereen osaston ennaltaehkäisevän nuorisotyön tavoitteena on nuorten ihmissuhde- ja tunnetaitojen, itsetuntemuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä tukeminen. Nuorisotyön taustalla on ajatus siitä, että vahvistamalla lasten ja nuorten tunnetaitoja, voidaan ennaltaehkäistä ihmissuhdeongelmia ja vaikuttaa nuorten tulevaisuuden ihmissuhteisiin.

Lasten ja nuorten yksinäisyys sekä nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Sekä yksinäisyyden että mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisella on suuri merkitys. Lasten ja nuorten hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistavat ja lisäävät kaverisuhteita, vähentävät ristiriitoja kaverisuhteissa, auttavat selviytymään vastoinkäymisistä paremmin, vahvistavat ymmärrystä itseä ja toisia kohtaan, itsesäätelyä sekä itsetuntemusta.

Teemme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja muiden nuorisotyön tahojen kanssa ja pidämme erilaisia koulutuksia tunne- ja ihmissuhdetaitoihin liittyen nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille. Toimintaa toteutetaan pääasiassa Tampereella, mutta myös lähikunnissa.

Nuorisotyön koordinaattori

Elina Plihtari
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi