Yritysyhteistyö

Yritykset voivat tukea toimintaamme lahjoittamalla rahaa toiminnan toteutukseen. Voimme sopia jokaisen kanssa erikseen, mihin toimintaan tuki kohdennetaan.

  • Tuki voi olla kertaluontoinen, tai voimme tehdä pitempiaikaisen kumppanuussopimuksen.
  • Tuki voi kertyä myös tuotteen tai palvelun myynnistä.
  • Tuki voi olla merkkipäivälahjoitus, tai yritys voi kohdentaa esim. joulutervehdysvarat toimintamme tukemiseen.
  • Otamme sovitusti vastaan tavaralahjoituksia.
  • Yritys voi lahjoittaa myös työntekijäresurssia ja aikaa.

Esimerkiksi SOK:n henkilökuntaryhmä järjesti keskuudessaan yhden toimintapäivän ja auttoi meitä Laivapuiston perhetalon ikkunoiden pesussa.

Suuri kiitos tuestasi!

Lisätiedot

Eeva Laine
Toiminnanjohtaja
050 518 8898
eeva.laine(at)mll-tre.fi