Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Toiminnassa yhdistetään suomea puhuvia vapaaehtoisia naisia sekä maahanmuuttajataustaisia naisia ystäväpareiksi. Äitiys ei ole kriteeri toimintaan osallistumiselle!

Miksi ystävätoimintaa tarvitaan?

Kuvittele, että olisit vieraassa maassa ilman kielitaitoa, ystäviä ja tukiverkostoja. Miltä se tuntuisi? 

Kokemus on tuttu monelle maahanmuuttajanaiselle. Heikon kielitaidon vuoksi osallistumiskynnys on korkea, ja uuden kotimaan mahdollisuudet saattavat jäädä käyttämättä. Maahanmuuttajaäiti jää helposti kotiin lapsia hoitamaan, vaikka saattaisi kaivata elämäänsä muutakin. 

Suomenkielinen ystävä tukee maahan muuttanutta naista osallisuuteen ja aktiviisuuteen uudessa kotimaassa. Kahdenkeskisen, luottamuksellisen ystävyyssuhteen myötä rohkeus puhua suomea kasvaa ja yhteiskunnallinen osallisuus vahvistuu.

Millaista ystävätoiminta on?

Toiminnan lähtökohta on vapaaehtoisen ystävän ja maahanmuuttajanaisen välinen tasavertaisuus. Kyseessä on vastavuoroinen ystävyys, jossa molemmat tutustuvat toistensa tapoihin ja kulttuureihin ja oppivat uutta.

Ystäväparit pyritään muodostamaan siten, että he asuvat mahdollisimman lähellä toisiaan ja heillä on samoja kiinnostuksenkohteita tai samankaltainen elämänvaihe. Ystäväparit tekevät keskenään tavallisia ystävien asioit: he voivat esimerkiksi käydä kävelyllä, mennä kahvilaan, viedä lapsia leikkipuistoon tai laittaa ruokaa yhdessä. Silloin tällöin MLL Tampereen osasto järjestää kaikille ystäväpareille yhteistä tekemistä, esimerkiksi retkiä.

Miten ystävätoiminta etenee?

Toimintaan pääsee mukaan ilmoittautumalla. Voit ottaa yhteyttä koordinaattoriin tai täyttää lomakkeen.

Vapaaehtoiset ystävät saavat perehdytyksen ennen toiminnan alkua. Myöhemmin toimintaan saa myös jatkokoulutusta. 

Ystäväparit muodostetaan mahdolliset yhdistävät tekijät huomioon ottaen. Ystävyys aloitetaan tapaamisella, jossa ystävykset esittäytyvät ja saavat yhteisen opastuksen toimintaan. Tämän jälkeen he sopivat ystävien tapaan keskenään, mitä tekevät, missä ja milloin. 

Toimintaan kuuluu seuranta-aika, jonka aikana koordinaattori tiedustelee ystäväparin kuulumisia. 

Yhteystiedot

Elli Nieminen (Tampere)
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön koordinaattori
050 400 8306
elli.nieminen(at)mll-tre.fi

Salla Montonen (Tampere, ympäryskunnat)
Monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön koordinaattori
050 351 1693
salla.montonen(at)mll-tre.fi