Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

 

Toiminnan tarkoituksena on tukea muualta Suomeen muuttaneiden naisten ja äitien kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Toiminnassa yhdistetään suomea puhuvia vapaaehtoisia naisia sekä maahanmuuttajataustaisia äitejä/naisia ystäväpareiksi.

 

Miksi ystävätoimintaa tarvitaan?

 

Kuvittele, että olisit vieraassa maassa ilman kielitaitoa, ilman ystäviä ja ilman minkäänlaisia tukiverkkoja. Kieli on avain kulttuurin, yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Maahanmuuttajaäidit ja jäävät helposti lapsia hoitaessaan kotiin ja vaille paikallisia verkostoja, joissa kehittää kielitaitoa. Heikosta kielitaidosta johtuen osallistumiskynnys helposti kasvaa ja oman asuinympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustuminen vaikeutuu.

 

Millaista ystävätoiminta on?

 

Toiminnan lähtökohtana on maahan muuttaneen naisen ja vapaaehtoisen ystävän välinen tasavertaisuus. Kyseessä on siis vastavuoroinen ystävyyssuhde, jossa molemmat oppivat toisiltaan sekä tutustuvat toisensa tapoihin ja kulttuuriin.

Vapaaehtoisuuteen perustuvan ystävätoiminnan kautta kulttuurintuntemus lisääntyy, kielitaito vahvistuu ja osallistumiskynnys madaltuu. Jokaiselle maahanmuuttajaäidille pyritään löytämään ystävä, joka asuu lähistöllä ja jonka kanssa äidillä on yhteisiä kiinnostuksen kohteita taikka samankaltainen elämänvaihe. Tarkoituksena on tavata arkisissa tekemisissä, kuten kävelyllä, leikkipuistoissa, kahvilassa tai vaikka ruoanlaiton parissa.

 

Miten ystävätoiminta etenee?

 

Toimintaan pääsee mukaan ilmoittautumalla esim. sähköisen lomakkeen kautta MLL Tampereen osaston vapaaehtoiseksi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä toiminnan koordinaattoriin, puh. 050 400 8306. Vapaaehtoisille järjestetään perehdytysilta ennen toiminnan alkua. Lisäksi toiminnan puitteissa järjestetään yhteisiä tapahtuma sekä jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Ystäväparit luodaan, eli mätsätään mahdolliset yhdistävät tekijät huomioiden. Ystävyyssuhde aloitetaan tapaamisella, jossa ystävykset saavat yhteisen opastuksen toiminnan tavoitteisiin. Tämän jälkeen ystäväpari sopii keskenään tapaamisajankohdat ja -paikat. Tapaamisiin voi ottaa omat lapset mukaan, mutta äitiys ei ole kriteeri toimintaan osallistumiselle.