Hanke

MLL Tampereen osastolla on käynnistetty vuonna 2017 monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö -hanke. Hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa STEA. 

Hanke pyrkii ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisten äitien, ja sitä kautta perheiden kotoutumisen edistämiseen kielitaitoa kehittämällä ja osallistumiskynnystä madaltamalla. Hankkeen puitteissa järjestetään ystävätoimintaa, joka tarjoaa Suomeen muuttaneelle äidille mahdollisuuden tutustua luotettavaan suomalaiseen ystävään, jonka kautta osallisuuden tunne vahvistuu, mahdollinen yksinäisyyden tunne lievenee sekä omanarvontunto ja itsenäisesti selviäminen lisääntyy. Yhtenä hankkeen tavoitteista on luoda pohjaa työllistymisen edistämiselle kielitaidon vahvistamisen myötä.

Hankkeen kautta halutaan lisätä yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tuomalla kulttuurien välistä toimintaa ja yhteistyötä luontevaksi osaksi MLL Tampereen osaston perhetyön arkea. Hanke pyrkii osaltaan hävlentämään ennakkoluuloja ja tätä kautta rasismia lisäämässä kulttuurien välistä tuntemusta ja ymmärrystä eri kulttuuritaustoja kohtaan. Perhetyön rikastamisen lisäksi hanke pyrkii monipuolistamaan vapaaehtoistyön kenttää kansainvälisellä toiminnallaan. Erilaisten kulttuurien kohtaaminen rikastuttaa vapaaehtoisten elämänpiiriä. Tämän lisäksi hanke pyrkii vahvistamaan sekä vapaaehtoisten että ammattilaisten osaamista. Toiminnan puitteissa järjestettävät koulutukset vahvistavat, lisäävät ja ylläpitävät taitoa kohdata erilaisia ihmisiä.Ajankohtaiset koulutukset löytyvät täältä.

Palveluohjauksen lisääminen sekä julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin yhteistyön vahvistaminen on yksi hankkeen tavoitteista. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä aikaansaadaan enemmän ja luodaan toisiaan täydentäviä palveluita, joilla voidaan vastata paremmin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Hanke toimii yhteistyössä eri toimijoiden ja tahojen kanssa Tampereella ja sen lähikunnissa. Verkostot ja yhteistyökumppanit on listattu alle.

 

MLL paikallisyhdistykset

MLL Toijalan paikallisyhdistys

MLL Ylöjärven paikallisyhdistys

MLL Nokian paikallisyhdistys

MLL Kangasalan paikallisyhdistys

MLL Hämeenkyrön paikallisyhdistys

MLL Pälkäneen paikallisyhdistys

MLL Lempäälän paikallisyhdistys

MLL Sastamalan paikallisyhdistys

MLL Valkeakosken paikallisyhdistys

MLL Pirkkalan paikallisyhdistys

MLL Koivistonkylän paikallisyhdistys

 

Muut yhteistyökumppanit

Tampereen kaupungin maahanmuuttajien sosiaalipalvelut                            

Tampereen kaupungin tehostettu perhetyö

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, maahanmuuttajakoulutus

Tampereen työväenopisto, suomen kielen opetus

Tampereen aikuiskoulutuskeskus, maahanmuuttokoulutus

Arffman Consulting, maahanmuuttajakoulutus Tampereen NNKY              

Luetaan yhdessä-verkosto                

Tampereen ev.lut seurakunta, TEKO-hanke                             

ELY-keskus, Kotona Suomessa -hanke

Lastenkirjainstituutti                                            

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry

 

Työryhmät ja verkostot

 

Monikulttuurinen ystävä- ja perhetyö -hankkeen ohjaustyöryhmä

Puheenjohtaja Katja Repo, MLL Tampereen osaston hallituksen jäsen, YTT, professori, Perlan johtaja

Pauliina Sarhela, Tredun maahanmuuttaja- ja tutkintoja edeltävän koulutuksen koulutuspäällikkö

Merita Saajos, sosiaaliohjaaja, maahanmuuttajien sosiaalipalvelut, Tampereen kaupunki

Maris Reinson, johtava koordinaattori, kulttuurien välinen työ & tallennepalvelut, Tampereen kaupunki

Kaija Reiman-Salminen, MLL Tampereen osasto ry:n toiminnanjohtaja

Essi Pakarinen, MLL Tampereen osasto ry:n monikulttuurisen ystävä- ja perhetyön hankkeen koordinaattori

 

LAPE pippuri, Maahanmuuttajapalveluiden työryhmä

 

Valtakunnallinen YMÄ-verkosto