Yli sukupolvien

"Eläkkeelle jäätyäni mietin, miten käyttäisin aikani hyvin. Omat vanhempani tekivät vapaaehtoistyötä ja heistä näki, että se teki hyvää heille. Käyn tutussa koululuokassa noin kerran viikossa. Luokassa tärkeintä on huomata lapset ja kuunnella heitä. Saan lapsista hyvää mieltä ja energiaa.  Parasta on, kun luottamus syntyy ja lapset uskaltavat jutella ja kertoa tarinoita. "

Martti, kouluvaari

Koulumummot ja -vaarit

Vapaaehtoiset koulumummot ja -vaarit toimivat alakoulussa luokan toisena aikuisena ja opettajan apukäsinä. He voivat esimerkiksi lukea lapsille, auttaa tehtävien ja liikuntavarusteiden kanssa sekä olla vain läsnä luokassa ja jutustella lasten kanssa.

Erityisvaatimuksia koulumummoksi tai -vaariksi ryhtyville ei ole, halu vapaaehtoistyöhön ja mahdollisuus sitoutua riittävät. Koulumummot ja -vaarit ovat luokassa useimmiten noin yhtenä päivänä viikossa tai esimerkiksi joka toinen viikko. Aikatauluihin saa vaikuttaa itse.  

Koulumummoille ja -vaareille järjestetään perehdytys toimintaan, sekä muutaman kerran vuodessa pidetään yhteisiä virkistystilaisuuksia.

Kerhomummot ja -vaarit

Kipparit-kerhossa on mukana vapaaehtoisia kerhomummoja ja -vaareja. Mummot ja vaarit leikkivät lasten kanssa, kuuntelevat ja jutustelevat. 

Lisätietoja toiminnasta:

Salla Montonen, koulumummot ja -vaarit, salla.montonen(at)mll-tre.fi, p. 050 351 1693

Niina Salonen, kerhomummot ja -vaarit, niina.salonen(at)mll-tre.fi