Vanhempainillat

Vanhempainillat keväällä 2020: 
KE 6.5. Tunnerepun tuuletus -ilta klo 18-19 Teamsilla. Vanhempainillan aikana pysähdytään vanhempien omien tunnetaitojen äärelle. Jaossa on myös tunnetaitoihin liittyviä pieniä tehtävävinkkejä, joiden avulla kotona voidaan tutustua tunnetaitoihin yhdessä lasten kanssa.

Illassa pohditaan mm. mitä ovat tunnetaidot, mitä hyötyä näiden taitojen vahvistamisesta on ja miksi juuri vanhempien on tärkeä pysähtyä omien tunnetaitojensa äärelle.  Ilta sopii kaikenikäisten lasten vanhemmille. 
Liittymislinkki.


Vanhempainillat

Toteutamme vanhempainiltoja, joissa tavoitteena on lisätä jokaisen lapsia ja nuoria kohtavan aikuisen ymmärrystä omia tunnetaitojaan kohtaan sekä kannustaa näiden taitojen vahvistamista myös aikuisuudessa. 

Tunnekasvatuksen yksi merkittävä lähtökohta on, että aikuinen itse tunnistaa omia tunnetaitojaan, tavoittaa omia toimintamallejaan sekä kykenee tarkastelemaan omaan toimintaansa. Lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemisen kannalta merkittävää on vahvistaa kyseisiä taitoja myös aikuisten kanssa. 

Vanhempainillat tarjoavat tietoa teemasta sekä vahvistavat näkökulmaa itsereflektion ja vanhemman oman mentalisaatiokyvyn merkityksestä.