Vanhempainillat

Vanhempainillat

Toteutamme vanhempainiltoja, joissa tavoitteena on lisätä jokaisen lapsia ja nuoria kohtavan aikuisen ymmärrystä omia tunnetaitojaan kohtaan sekä kannustaa näiden taitojen vahvistamista myös aikuisuudessa. 

Tunnekasvatuksen yksi merkittävä lähtökohta on, että aikuinen itse tunnistaa omia tunnetaitojaan, tavoittaa omia toimintamallejaan sekä kykenee tarkastelemaan omaan toimintaansa. Lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemisen kannalta merkittävää on vahvistaa kyseisiä taitoja myös aikuisten kanssa. 

Vanhempainillat tarjoavat tietoa teemasta sekä vahvistavat näkökulmaa itsereflektion ja vanhemman oman mentalisaatiokyvyn merkityksestä.