Vanhempainillat

Tunnetaitojen vahvistamiseen ja tunnekasvatukseen liittyen kodin rooli on merkittävä. Lasten ja nuorten tunnekasvatuksen kannalta on keskeistä, millaisia asioita kasvattajat siirtävät lapsille. Vanhempi ja aikuinen on aina lapselle malli. Jokaisen vanhemman tulisi kiinnittää huomiota omiin tunnetaitoihinsa sekä toimintamalleihinsa. Tämän vuoksi tunnetaitoja vahvistavaa toimintaa on suunnattu myös vanhemmille.

Vanhempainilloissa tavoitteena on tarjota tietoa teemasta sekä lisätä jokaisen lapsia ja nuoria kohtavan aikuisen ymmärrystä omia tunnetaitojaan kohtaan, vahvistaa omien toimintamallien huomioimista ja kannustaa tunnetaitojen vahvistamiseen myös aikuisuudessa. 

Maksuttomia vanhempainiltoja toteutamme vuosittain sekä etä- ja lähitoteutuksina mm. kouluilla, yhdistyksissä ja omissa tiloissamme. Toteutamme vanhempainiltoja tarpeen mukaan toiminnallisen vuorovaikutteisina tai luentomaisina.