Vertaisryhmät

Kuva: Anna Autio

Äitinä ja isänä oleminen on moniulottainen matka. Vanhemmuudesta, lapsista ja omasta perheestä saa olla ylpeä, nauttia ja iloita. On myös lupa olla ärtynyt, väsynyt ja heikko sekä hakea itselleen tukea. Usein toisten vanhempien kanssa keskustelu selkiyttää omia ajatuksia ja tunteita. Vertaisuudesta saa voimaa.

Järjestämme myös ammattilaisten ohjaamia vertaistukiryhmiä. Ryhmissä tärkeää on toinen toistensa kunnioittaminen, luottamuksellisuus ja tasavertaisuus.