Musiikkileikkikoulu Pereenkulman perhekeskuksessa

Muskarissa tutustutaan musiikin maailmaan monipuolisesti, liikkuen, laulaen, lorutellen, soittaen ja kuunnellen. Alle kolmevuotiailla toiminta tukee erityisesti lapsen varhaisen vuorovaikutuksen kehitystä ja yli kolmevuotiailla mm. kielen ja motoriikan kehittymistä. 

Leikinomaisella toiminalla edistetään ryhmässä toimimisen taitoja. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri luo pohjan positiiviselle musiikkisuhteelle. Ryhmiä ohjaa musiikkileikkikoulunopettaja, musiikkipedagogi (AMK) Emma Mäntylä.

Muskarit tauolla kevään 2021.