Vertaistuki

Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen.

Yhdessä oppimista, kokemusten ja hiljaisen tiedon jakamista

 

Vertaistukiryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat ja toimivat yhdessä. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia.

Vertaistukiryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen, ja jakamiseen. Toiminnan lähtökohtana on voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla.

 

Vauvakahvilassa pienten lasten vanhemmat voivat saada vertaistukea toisiltaan. Jaettuna arjen ilot tuntuvat puolet suuremmilta ja surut puolet pienemmiltä.

Opintokeskus Sivis tukee Nuput- toimintaa.