Isä - lapsi -toiminta

Yhdessä tekemistä ja vanhemmuuden tukemista

 

Vanhemmuus on ihmeellinen asia. Vanhemmuus on täynnä iloja ja ihmeitä, mutta myös vastuuta ja arjen haasteita. Pienen lapsen näkökulmasta oma vanhempi merkitsee lapselle kaikkea.

Me täällä MLL Tampereen osastolla puhumme tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta ja tämä sivu on tarkoitettu isille ja lapsille. Haluamme tukea toiminnallamme isiä heidän tärkeässä roolissaan perheessä ja suhteessa lapsiin. Pihaliikkareissa ja  isä–lapsi -ulkotemppuilussa isät ja lapset pääsevät yhdessä kokemaan leikin ja liikkumisen riemua ja iloa. Tuleville isille tarjoamme tukea vanhemmuuteen perhevalmennuksen kautta. Joskus voi myös käydä niin, että perheet hajoavat ja parisuhde päättyy. Vanhemmuus kuitenkin jatkuu. MLL Tampereen osaston Eropalvelut ja perhetapaamistoiminta voivat toimia tukena ja apuna tässä elämän muutoskohdassa.

 

Isä, olet tärkeä

 

Suomalaisessa vanhemmuuden traditiossa äiti on nähty ensisijaisena kasvattajana ja hoivan antajana, kun taas isän rooli on ollut tuoda leipä pöytään ja toimia perheen päänä. Tänä päivänä perheen sisäiset rakenteet ovat enää harvoin näin selkeitä ja isän rooli on ollut yhteiskunnassamme murroksessa viime vuosikymmenien ajan. Samaan aikaan myös isyyden tukemisesta on tullut sosiaalipoliittinen aihe ja tasa-arvoinen vanhemmuus on tärkeä perhepoliittinen tavoite. On alettu puhua uudesta isyydestä, jossa isä osallistuu tasavertaisesti niin perhe-elämään, lapsen hoivaan kuin myös kotitöihin.

Isä on yhtä tärkeä lapselle kuin äiti, eikä äiti ei voi korvata lapselle läsnä olevaa isää. Tänä päivänä isät haluavat osallistua lapsen hoitoon äidin rinnalla ja myös tutkimusten valossa isän merkitys lapsen kasvuun ja kehitykseen on tunnustettu.  Isän läsnäololla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia niin lapsiin kuin isään itseensä. Tämän vuoksi isiä myös kannustetaan viettämään aikaa lastensa kanssa. Tutkimusten mukaan isät voivat oppia puhumisen ja tunteiden näyttämisen taitoja lapseltaan. Pojat puolestaan saavat isältään miehen mallin, ja isyydellä on nähty olevan yhteys poikien maskuliinisen ruumiinkuvan muodostumiseen ja lapsen hyvään minäkuvaan. Myös tytöt tarvitsevat oman isän huomiota, läheisyyttä ja hyväksyntää. Isän suhtautumisella tyttäreensä on suuri merkitys tytön itsetuntoon ja kokemukseen omasta arvosta tyttönä ja naisena.

Isä, olet tärkeä ja isänä olo on etuoikeus. Lapsista ja omasta perheestä saa iloita, nauttia ja olla ylpeä. On myös luonnollista, että välillä isä voi olla väsynyt tai ärtynyt, ja syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet ovat tulleet tutuiksi. Vanhemmuudessa riittää, että onnistuu riittävän hyvin.Täydellisyyteen ei ole tarkoitus pyrkiä ja se lienee mahdotonta. Tärkeintä on, että perheessä on riittävästi rakkautta, hellyyttä, aikuisen läsnäoloa, turvaa ja rajoja.