Perhetapaamiset

Mahdollisuus tavata kodikkaassa ympäristössä

 

Perhetapaamistoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:n kehittämä palvelu lapsiperheille, joilta puuttuu eron jälkeen kodinomainen paikka, jossa tavata ja viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa. Palvelun tarkoitus on tukea lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta eron jälkeen ja tarjota puolueeton tila tapaamiselle elämän muutoskohdassa.

Kohtaamispaikka sijaitsee Laivapuiston perhetalossa Laukontorin ja Hämeenpuiston läheisyydessä. Tila tarjoaa hyvät puitteet vauvojen ja pienten lasten hoitamiseen ja päivittäisiin lapsiperheen askareisiin. Kohtaamispaikan vieressä on maksullinen parkkipaikka ja viihtyisä leikkipuisto.

 

Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere

Käynti sisäpihalta, kulku Laivapuiston perhetalon ja Finnparkin parkkihallin välistä.

 

Perhetapaamisia järjestetään myös  Pirkkalan Pereenkulman Perhekeskuksen (os. Selininranta 2) tiloissa.

 

MLL offers a possibility to meet in a homelike environment

 

Family meeting services are developed by Mannerheim Child Welfare Association's Tampere unit, for families with children. It's aimed for parents who live apart and don't have place to spend time their children. Parents can meet their children at Laivapuisto's family house in a homelike environment, free of charge. Idea of the service is to support and maintain relationships between parents and child and to provide a neutral place for the meetings.

 

Family meeting place is located in Laivapuisto's family house near by Laukontori and Hämeenpuisto. Space offers good setting for caring of babies and small children and for taking care of daily routines. Next to the meeting place is a toll parking and a public playground. Family meetings can also be arranged in Pirkkala at Pereenkulma location.

Käytännön asioita

 

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä työntekijään ja varata tilaa lapsen tapaamiseen kertaluontoisesti tai pidemmälle ajanjaksolle. Myös perheen kanssa työskentelevä taho voi perheen toiveesta olla yhteydenottaja.                                                            

Perheen kanssa järjestetään yhteinen tutustumiskäynti, jossa jutellaan käytännön asioista ja sovitaan tapaamisajankohdista. Perheen toiveet ja yksilöllinen tilanne otetaan huomioon. Tapaamisaikojen sopimisesta ja mahdollisista peruutuksista vanhempi on aina yhteydessä työntekijään.

Koulutetut vapaaehtoiset mahdollistavat perhetapaamiset. Vapaaehtoinen on ottamassa perheen vastaan, avaamassa ja sulkemassa ovet. Vapaaehtoinen on tapaamisen ajan paikan päällä, mutta jättää tilan lapsen ja vanhemman yhdessäololle. Perheen toiveesta vapaaehtoinen voi olla tukena esimerkiksi hoito- ja leikkitilanteessa. Perheen toiveita kunnioitetaan.

Tapaamiset ovat kestoltaan max. 3 h. Toiselta paikkakunnalta tulevan vanhemman kanssa tapaamisaikaa voidaan pidentää tarpeen vaatiessa.

 

Practicalities

 

Parents can contact the office and make an appointment for one meeting or several meetings for a longer period. First meeting is arranged with the employee to familiarize with practicalities and rules for the meetings. Family's wishes and individual situation are being taken in to account when planning the meetings. Parents shall make reservations and cancellations trough the office of the meeting place.

 

Trained volunteer is present at the family meetings to open the doors and give support if needed. Families are not left alone in the premises, but voluntaries keep themselves at a distance to give privacy to the families.


 

 

Pelisääntöjä

 

Perhetapaamistilaa ei voi käyttää valvottuihin tai tuettuihin tapaamisiin. Lapsi on tapaamisten aikana aina vanhempiensa vastuulla. Perhetapaamisten kulusta ei kirjata raportteja esimerkiksi huoltajuusoikeudenkäyntiä ajatellen. Kyseessä ei ole viranomaispalvelu. Palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen ja on maksutonta.

Perhetapaamistilaa käyttävät perheet sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin:

  • Sovituista ajankohdista pidetään kiinni ja mahdollisista peruuntumisista ilmoitetaan aina työntekijälle.
  • Tapaamisiin ei voi tulla päihtyneenä.
  • Tapaamisiin ja vaihtotilanteisiin ei kuulu vanhempien välinen riitely.
  • Tapaamisten on toteuduttava lapsen edun mukaisella tavalla. Tapaamisoikeus on lapsen oikeus.
  • Vanhempien pitää kyetä sopimaan keskenään tapaamisiin liittyvistä aikatauluista, muutoksista ja lapsen tarvikkeista ja ruokailuista tapaamisen aikana.
  • Tapaamiset eivät voi käynnistyä kesken oikeudessa olevan huoltoriita käsittelyn.

 

Rules

 

Premises can't be used for supervised or subsidized  meetings. During the meetings child is always under parents responsibility. No records are kept from the families using the service nor any reports written of the meetings. Service is based on voluntary work and trust and is not part of municipal social services.

 

Principles of using the meeting place

 

  • Reservations are honored and possible cancellations have to be reported to the office
  • It is not allowed to come to the meetings intoxicated
  • Arguing between parents is not tolerated
  • Meetings should always be for the best interest of the child.

 

Palautelomake

Yhteystiedot

Anne Haring 050 572 4691, Marja Olli 050 555 0052
etunimi.sukunimi(at)mll-tre.fi

Sisäänkäynti 

Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere

Käynti sisäpihalta, kulku Laivapuiston perhetalon ja Finnparkin parkkihallin välistä.

 

 

 

Tapaamispaikat Tampereella -esite