Linkkilista - Mistä apua erotilanteessa?

MLL Tampereen osasto, Eron ensiapupiste

  • Perhetapaamiset, palvelu perheille, joilta puuttuu eron jälkeen kodinomainen paikka tavata sekä viettää aikaa lapsen kanssa.
  • Henkilökohtainen neuvonta. Keskusteluapua eroon liittyvissä asioissa ilman pitkää jonotusaikaa.
  • Eron edessä? -illat, asiantuntijoiden pitämiä infoluonteisia tilaisuuksia eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille, eroperheen läheisille ja ammattilaisille
  • Vanhempien ja lasten erovertaisryhmät

Tampereen perheneuvola

  • Avioliittolain (20 §) mukaista  perheasiansovittelua avo- tai avioeroa pohtiville tai eroon päätyneille tamperelaisille lapsiperheille. Tavoitteena turvata lapsen asema ja edut.
  • Puhelinneuvontaa ma, ke klo 12-14 ja to klo 9-11 p. 040 8007910
  • Perhe- ja yksilökäyntejä
  • Lasten eroryhmiä alle 13-vuotiaille (vanhemman ryhmä kulkee rinnalla)
  • Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen

Tampereen kaupungin perheoikeudelliset palvelut

  • Apu vanhemmille lasten asumiseen, huoltoon ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lastenvalvojat voivat vahvistaa lapsen huolto-, asumis-, ja tapaamisoikeussopimuksen sekä elatussopimuksen.
  • Perheoikeudelliset palvelut vastaavat Tampereella valvottujen tapaamisten ja vaihtojen järjestelyistä.

Tampereen ev.lut. seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskus

  • Ammatillista, luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä yksin tai kumppanin kanssa.
  • Pirkanmaan talousalueella asuville

Pirkanmaan käräjäoikeus

  • Avioeroa haetaan kotikunnan käräjäoikeudesta. Avioeron yhteydessä voidaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi saattaa myös lasta koskevat asiat.
  • Pirkanmaan käräjäoikeudessa on asiantuntija-avusteista lapsiasioiden sovittelua (FOLLO-hanke). Vanhemmat jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsensa aseman järjestämisestä, voivat pyytää käräjäoikeudesta sovittelua erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi. Mahdollista sovitella lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusapua vielä ennen oikeudenkäyntiä. Vireille vapaamuotoisella mutta kirjallisella hakemuksella. Postiosoite: Pirkanmaan käräjäokeus PL 134 33101 Tampere

Kriisikeskus Osviitta

  • Tarjoaa keskusteluapua elämän kriisitilanteissa esim. eron hetkellä. Osviittaan voi mennä tai soittaa maksutta.

Tampereen Miessakit ry

  • Tukea miehille erokriisissä. Tampereella toimii miesten eroryhmiä sekä koulutettuja Erosta Elossa -vertaistukihenkilöitä, jotka voivat tarjota luottamuksellista keskustelutukea erotilanteessa

Pirkanmaan Uusperheelliset ry

  • Uusperhetapahtumia ja vertaisryhmiä Pirkanmaan alueella.

 

Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry

Ituprojekti

  • tukea ja toimintaa yksinhuoltajaäideille ja lapsille

 

Suomalainen eroseminaari Tampereella:

 

Suomalainen eroseminaari on luotettava, vakiintunut eroauttamisen muoto, josta saadut kokemukset ovat kaikkialla olleet erinomaisia. Se on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa osallistujat työskentelevät koulutetun vetäjän johdolla.

 

Internetistä löytyy myös paljon tietoa ja neuvoja parisuhteisiin ja eroon liittyvissä asioissa:

 

www.apuaeroon.fi  Valtakunnallinen palvelu, josta löytyy erilaisia erotilaiteisiin liittyviä auttamistahoja.

www.setlementtitampere.fi/pvk Perheväkivalta klinikka. Apua miehile ja naisille, jotka ovat perheessä tapahtuvan väkivallan tekijänä ja/tai kohteena.

https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/monikulttuurinen_parisuhde/kriisit_ja_ero/ , tietoa erotilanteesta monikulttuurisessa perheessä

http://www.duoduo.fi/kriisit-ja-ero.html, kahden kulttuurin perheiden kriisejä ja eroa koskevat artikkelit ja oppaat.

Ero lapsiperheessä sivuilta löydät paljon tietoa lapsen tukemiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyen, linkkejä muille erosivustoille ja erokirjallisuutta.

Näiltä sivuilta löydät myös Vanhemman oppaan, josta saa konkreettista tietoa erotilanteessa toimimiseen. Opas löytyy netistä myös englanniksi ja ruotsiksi.

Suomen Kasvatus ja perheneuvontaliitto on kehittänyt tukea eronneiden perheiden lapsille ja nuorille.. Sivuilta löytyy tietoa ryhmistä  ja materiaalia erotilanteisiin liittyen https://www.suomenkasper.fi/nuorille/

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta löytyy mm. Vanhempainnetti, josta saa monipuolista ja hyödyllistä tietoa ja välineitä vanhemmuuden ja perheen arjen tueksi esim. erotilanteessa. Nuortennetti tarjoaa nuorille tietoa, tukea ja apua kasvuun ja nuoruuden haasteisiin.