Käynnissä olevat erohankkeet

CAPS-hanke

www.ulapland.fi/caps 
Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa – Tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino (CAPS)

 

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hanke

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/lape/perheiden-eropalvelut/lape/perheiden-eropalvelut/hankkeet/lape/perheiden-eropalvelut/hankesuunnitelma_vanhemmuus_vahvaksi_erossa

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hankkeen (2017-2018) tavoitteena on kartoittaa, yhdenmukaistaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan Lapin maakunnan lapsiperheitä erotilanteissa siten, että lapsella säilyvät kiinteät suhteet vanhempiin, isovanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin läheisiin ihmisiin. Kehittämistyössä keskiössä ovat toimintamallit ja niiden variointi siten, että riippumatta välimatkoista kaikilla perheillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa erotilanteessa.