Julkaisut ja materiaalit

Eron jälkeistä vanhemmuutta tukemassa - Vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia perhetapaamistoiminnasta

 

Suvi Rangellin pro gradu-tutkielman( 2015) aiheena on vapaaehtoistyönä toteutettu eroauttaminen. Tutkimuksessa haluttiin selvittää eroperheille tarkoitettuihin perhetapaamisiin osallistuneiden vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia toiminnasta.

Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin kymmentä vapaaehtoistyöntekijää teemahaastattelua käyttäen. 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että eroauttaminen on merkityksellinen teema vapaaehtoistyön kentällä. Vapaaehtoistyöhön osallistumisesta seuraa voimavaroja myös vapaaehtoisille itselleen, jolloin kyseiseen toimintaan halutaan sitoutua. Vapaaehtoistyöntekijät kokevat perhetapaamistoiminnassa mukana olon vaivattomaksi, koska järjestö tarjoaa vapaaehtoistyön toteuttamiseen erinomaiset puitteet.

 

 

Lapsi ja ero hankkeen loppuraportti

 

Lapsi ja ero hankeen ( 2012-2014) loppuraportti on julkaistu. Olemme halunneet koota raporttiin keskeisempiä teemoja, tarinoita ja kokemuksia matkan varrelta. Raportin sisällöstä selviää miten laajasti hankkeen aikana tehtiin yhteistyöstä perheiden kohtaamisten mahdollisuuksien ja vaikuttamistyön puitteissa. Raportissa pohditaan myös niitä ilmiöitä mitä lapsiperheiden erot tuottavat ja millaisissa tilanteissa lapset vanhempien riitojen välissä lapsuuttaan viettävät. Raportissa kerrotaan myös toivosta, joka nousee vanhemman ja lapsen välisestä ilosta ja vanhempien kyvystä toteuttaa yhteistä vanhemmuutta eron jälkeen.

 

Nuorten ero-opas on nyt julkaistu!

 

Opas on syntynyt MLL Tampereen osaston Lapsi ja ero -hankkeen (RAY 2012-2014) nuorisotyön tuloksena. Ajatus oppaan tekemiseen lähti nuorista itsestään. Nuorten mielestä vanhempien käytöksellä ja toiminnalla eron hetkellä ja sen jälkeen on suuri merkitys erosta selviytymisen kannalta. Opas sisältää nuorten autenttisia kokemuksia ja viestejä aikuisille sekä nuorten ideoimia ja ottamia valokuvia teemalla vanhempien ero.

Nuoret ovat osallistuneet oppaan tekoon eri tavoin. Pieni ryhmä nuoria on toiminut aktiivisesti hankkeen ajan kokemusasiantuntijoina ja tavannut toisiaan, osa on kertonut ajatuksistaan ja toiveistaan sähköpostitse tai yksilötapaamisilla. Nuorten ajatuksia on nimettömästi kerätty myös koulu- ja nuorisotilavierailuilla ja tutor- ja tukioppilaskursseilla. Osallistumisen muotoja ei ole haluttu liikaa rajata. Suomen Teatteriopiston nuoret ovat yhdessä muutaman kokemusasiantuntijanuoren kanssa ideoineet oppaan kuvitusta ja esiintyvät kuvissa itse.

Ajatuksena ei ole niinkään kuvata yksittäisten nuorten erokokemuksia vaan tuoda esiin useiden nuorten ajatuksia siitä, miten vanhemmat voisivat erota mahdollisimman hyvin. Nuorten viesteissä on paljon samankaltaisia asioita erilaisista kokemuksista a yksilöllisistä tarinoista huolimatta.

Opas on suunnattu erityisesti eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille sekä aikuisille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vanhempiensa eron kokeneita nuoria. Päättäjille opas tarjoaa tietoa nuorten kokemuksista ja halusta osallistua, vaikuttaa ja olla kehittämässä palveluita.

 

Esite Uusperheille

 

Tampereen perheneuvolan Psykologi Sonja Eräranta ja MLL Tampereen osaston eropalveluiden koordinaattori Marja Olli ovat tehneet esitteen uusperheille osana Uusperheneuvojaopintojensa lopputyötä. Esitteen tavoitteena on lisätä tietoa uusperheistä ja heille suunnatuista palveluista Pirkanmaalla.

 

Lasten kokemuksia eroryhmätoiminnasta

 

MLL Tampereen osastolla järjestetään lapsille suunnattuja eroryhmiä. Niiden tavoitteena on on käsitellä vanhehempien eron tuomia tunteita lapsille ominaisin keinoin liikkuen ja leikkien. Vertaisryhmästä lapsi saa tukea ja ymmärrystä oman perheen tilanteeseen. Ryhmässä lapsella on lupa puhua erosta.

Sosionomi( AMK) opiskelija Taija Leivo osallistui opiskelija yhteen lasten eroryhmään ja kuvasi työssään lasten ajatuksia ja kokemuksia ryhmästä.