Vertaisryhmät

Erovertaisryhmissä voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tunteita. Toisten ryhmäläisten vastaavien, ja ehkä myös erilaisten, kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös kokea, että ei ole yksin tunteidensa, kokemustensa tai haasteidensa kanssa.