Ohjaus ja neuvonta

Kuntarajatonta ohjausta ja neuvontaa

Miessakit ry
Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, joka tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Erosta Elossa tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea ja ohjausta sähköpostin ja puhelinneuvonnan välityksellä. Helsingissä ja Tampereella järjestettäviin yksilötapaamisiin voi varata ajan Erosta Elossa -työntekijältä. Lue lisää täältä

Kriisikeskus Osviitta
Kriisikeskus Osviitta on Pirkanmaan mielenterveys ry:n toimintaa. Kriisikeskukseen voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, joka tarvitsee ulkopuolista keskustelutukea omaan tilanteeseensa. Lue lisää täältä. 

Perheasiain neuvottelukeskus, perheneuvonta
Perheasiain neuvottelukeskukseen voi mennä yksin, puolison kanssa tai perheenä. Perheneuvonta on Tampereen seurakuntayhtymän ja Tampereen ympäristöseurakuntien ylläpitämää ja kustantamaa palvelua, joka on kaikille maksutonta ja luottamuksellista. 

Perheneuvonta palvelee Tampereelta ja Pirkanmaan talousalueelta tulevia ihmisiä. Lue lisää täältä

Tamperelaisille ohjausta ja neuvontaa

  • Oletteko päätyneet eroon ja toivoisitte tukea lapsen asioista keskustelemiseen?
  • Koetteko tarvetta keskustella ulkopuolisen kanssa, miten selvitä erosta eteenpäin?
  • Oletteko eronneet jo ajat sitten, mutta yhteys välillänne ei toimi, kun pitäisi puhua yhteisestä lapsestanne?

Voitte tulla keskustelemaan eroon liittyvistä asioissa yksin tai yhdessä. Perheen lapselle tai nuorelle on mahdollista varata oma keskusteluaika lapsen ja vanhempien suostumuksella. Palveluohjaaja Marianne Mäkelä, puhelin 040 806 4046