Ohjaus ja neuvonta

Kuntarajatonta ohjausta ja neuvontaa

MLL Tampereen osasto
Eron ensiapupisteen työntekijät tapaavat eroa pohtivia, eronneita ja uusperheessä eläviä lapsiperheen vanhempia sekä vanhempien eron kokeneita nuoria, jotka kaipaavat tietoa, palveluohjausta tai keskusteluapua eroon liittyvissä asioissa.

Ohjaus- ja neuvontatyö perustuu nopeaan palveluun pääsemiseen, erokriisin ja sen vaiheiden tunnistamiseen, lapsen tarpeiden näkyväksi tekemiseen ja vanhemman omien voimavarojen vahvistamiseen.

Ajanvaraus
050 572 4691 / anne.haring@mll-tre.fi
050 555 0052 / karolina.bechinsky@mll-tre.fi

Miessakit ry
Erosta Elossa on valtakunnallinen palvelu, joka tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Erosta Elossa tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea ja ohjausta sähköpostin ja puhelinneuvonnan välityksellä. Helsingissä ja Tampereella järjestettäviin yksilötapaamisiin voi varata ajan Erosta Elossa -työntekijältä. Lue lisää täältä

Kriisikeskus Osviitta
Kriisikeskus Osviitta on Tampereen mielenterveysseuran toimintaa. Kriisikeskukseen voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, joka tarvitsee ulkopuolista keskustelutukea. Lue lisää täältä. 

Perheasiain neuvottelukeskus, perheneuvonta
Perheasiain neuvottelukeskukseen voi mennä yksin, puolison kanssa tai perheenä. Perheneuvonta on Tampereen seurakuntayhtymän ja Tampereen ympäristöseurakuntien ylläpitämää ja kustantamaa palvelua, joka on kaikille maksutonta ja luottamuksellista. 

Perheneuvonta palvelee Tampereelta ja Pirkanmaan talousalueelta tulevia ihmisiä. Lue lisää täältä

Tamperelaisille ohjausta ja neuvontaa

  • Oletteko päätyneet eroon ja toivoisitte tukea lapsen asioista keskustelemiseen?
  • Koetteko tarvetta keskustella ulkopuolisen kanssa, miten selvitä erosta eteenpäin?
  • Oletteko eronneet jo ajat sitten, mutta yhteys välillänne ei toimi, kun pitäisi puhua yhteisestä lapsestanne?

Voitte tulla keskustelemaan eroon liittyvistä asioissa yksin tai yhdessä. Perheen lapselle tai nuorelle on mahdollista varata oma keskusteluaika lapsen ja vanhempien suostumuksella. Palveluohjaaja Marianne Mansukoski, puhelin 040 806 4046.