Erohankkeet

CAPS-hanke
Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa – tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino (CAPS).

Lue lisää hankkeesta täältä

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hanke
Vanhemmuus vahvaksi erossa -hankkeen (2017-2018) tavoitteena on kartoittaa, yhdenmukaistaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan Lapin maakunnan lapsiperheitä erotilanteissa siten, että lapsella säilyvät kiinteät suhteet vanhempiin, isovanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin läheisiin ihmisiin.

Kehittämistyössä keskiössä ovat toimintamallit ja niiden variointi siten, että riippumatta välimatkoista kaikilla perheillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa erotilanteessa.

Lue lisää hankkeesta täältä