Erohankkeet

CAPS-hanke
Lasten tietävä toimijuus yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa – tapauksena vanhempien eron jälkeinen vaino (CAPS).

Lue lisää hankkeesta täältä