MLL Tampereen osasto kiittää kaikkia osastomme vapaaehtoisia merkittävästä panoksesta toimintamme puitteissa. Vuoden 2014 aikana MLL Tampereen osastolla on toiminut 220 vapaaehtoistoimijaa erilaisissa tehtävissä.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta. Juhlavuoden teemana on lapsen oikeus leikkiin. Sisäministeriö on kehottanut valtion virastoja ja laitoksia liputtamaan lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta ja suosittelee samaa muillekin. MLL ja muut lapsijärjestöt sekä lapsiasiavaltuutettu ovat haastaneet kaikki nostamaan lipun salkoon lapsen oikeuksien puolesta.