MLL Tampereen osasto kiittää kaikkia osastomme vapaaehtoisia merkittävästä panoksesta toimintamme puitteissa. Vuoden 2014 aikana MLL Tampereen osastolla on toiminut 220 vapaaehtoistoimijaa erilaisissa tehtävissä.